Oferta

Nasza oferta

Instalacje tryskaczowe i hydrantowe

Instalacja tryskaczowa i hydrantowa to połączone ze sobą systemy i urządzenia ostrzegawcze a także gaśnicze. Ich głównym zadaniem jest wykrycie źródła ognia, zaalarmowanie o zagrożeniu, zminimalizowanie skutków pożaru oraz natychmiastowe powstrzymanie jego rozprzestrzeniania się.

Stosowana jest tu zasada selektywnego gaszenia pożaru, oznacza to że uruchamiane są tylko te tryskacze, które znajdują się w sekcji objętej pożarem. Wykorzystywany jest wówczas najbardziej naturalny i w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska środek gaśniczy jakim jest woda.

W instalacjach tryskaczowych montowanych przez nasz zespół wykorzystujemy urządzenia o najwyższej jakości spełniające restrykcyjne normy: FM, VDS, NFPA.

Instalacja tryskaczowa składa się z następujących elementów:

Rodzaje instalacji

Instalacje suche i mokre

Instalacje tryskaczowe dzielimy na: mokre i suche. W instalacjach tryskaczowych mokrych cała sieć przewodów rurowych znajduje się pod stałym ciśnieniem wody. W przypadku wystąpienia pożaru środek gaśniczy doprowadzany jest bezpośrednio do narażonego obszaru. Instalacje tryskaczowe suche różnią się od mokrych zastosowaniem sprężonego powietrza zamiast wody.

W naszej ofercie znajdą również Państwo
pełen serwis instalacji tryskaczowej i hydrantowej, w której wykonujemy między innymi:

Płukanie instalacji

Płukanie instalacji

konserwacja instalacji ppoż

Konserwacja zaworów kontrolno- alarmowych

tryskacz

Modernizacja istniejącej już instalacji